Výhody členství

  • Člen Kiwanis klubu je zvýhodněn členstvím v mezinárodně uznávané prestižní organizaci, která úzce spolupracuje s UNICEF a má zastoupení v Radě Evropy jako nevládní organizace.
  • Člen Kiwanis klubu ve spolupráci s dalšími členy může daleko více ovlivnit dění v místě působnosti, než kdyby jednal pouze individuálně.
  • Člen Kiwanis klubu má možnost snadněji navázat pracovní kontakty po celém světě.
  • Člen Kiwanis klubu navazuje přátelství, navštěvuje ostatní kluby doma i v zahraničí, což platí i pro jeho rodinu.
  • Člen Kiwanis klubu umí s domovským klubem pozitivné ovlivňovat své okolí.