Rada členové

Rada distriktu 2017-18

Ladislav Hrivko                                                             Jozef Marhefka                                         Lubomír Rulíšek
guvernér (statutární orgán)                                                zvolený guvernér                                          minulý guvernér
KC Poprad-Tatry                                                                    KC Poprad-Tatry                                            KC Poprad- Tatry
guverner@kiwanis.cz
 
Simona Hradilová                                                         Michal Straka
sekretář distriktu                                                                  pokladník distriktu
KC Brno City                                                                          KC YP Tábor
sekretar@kiwanis.cz                                                            pokladnik@kiwanis.cz
 
Miloš Šulc                                                                       Vladislav Toman                                       Leo Vojčík
guvernér divize Čechy                                                         guvernér divize Morava                               guvernér divize Slovensko
KC Kladno                                                                              KC Slovácko                                                   KC Košice
guvcechy@kiwanis.cz                                                          guvmorava@kiwanis.cz                                guvslovensko@kiwanis.cz