Nový klub

7 kroků k otevření nového Kiwanis klubu

Otevření nového Kiwanis klubu může být velice jednoduché, stačí dodržet následujících sedm kroků. Nezapomínejte, proč jste vy vstoupili do Kiwanisu, a vaše kroky při zakládání nového klubu budou zábavné, obohacující a přínosné.

1. Oslovte klíčové osoby
Alespoň jedna klíčová osoba pro navázání kontaktů v daném městě nebo obci je nejpodstatnějším krokem pro založení nového Kiwanis klubu.

2. Vyhodnoťte příležitosti
Proveďte průzkum společnosti a města spolu s klíčovými osobami, kde nový klub zakládáte.

3. Spojte se potencionálními členy
Kontaktujte potencionální členy společně s klíčovými osobami a také na základě doporučení kiwaniérů z ostatních klubů.

4. První setkání První dojem je nejdůležitější.
Zejména výběr správného místa, které bude odpovídat společenskému postavení potencionálních členů, je spojen i s výběrem hostů, kteří vám pomůžou s představením aktivit Kiwanis International.

5. Založte klub
Kiwanis klub je nutné registrovat jako spolek se stanovami u místních úřadů. Registrace klubu probíhá také ve spolupráci s úřadem Kiwanis International, který vám poskytne všeobecné stanovy Kiwanis klubu a další dokumenty potřebné pro vznik nového klubu.

6. Vzdělávejte se
Informujte nové členy o fungování organizace, stáhněte si informační zdroje pro klubové prezidenty, pokladníky a sekretáře. Účastněte se akcí distriktu a Kiwanis klubů v okolí.

7. Podpora a vedení
Po založení Kiwanis klubu spolupráce s partnerským klubem pokračuje. Poradíme vám, jak navázat kontakt s partnerským klubem v zahraničí, jak organizovat benefiční akce a projekty na pomoc dětem. Společně dáme věci do pohybu tím správným směrem.