KC Hranice - Poděkování

12. listopad 2015
V pondělí 9. listopadu 2015 se na svém klubovém setkání členové KC Hranice oficiálně rozloučili s dlouholetými členkami Reginou Kudláčkovou a Věrou Wildnerovou, kterým jejich pracovní a osobní důvody již neumožňují, aby se plnohodnotně věnovaly práci pro Kiwanis. Obě skvělé dámy toho pro klub a Distrikt ČR a SR udělaly hodně a také jim za to bylo po právu poděkováno alespoň symbolickou kytičkou z rukou prezidenta klubu Mirka Wildnera a Janka Jablonského. Věříme, že Kiwanisu zachovají přízeň, budou mu pořád nápomocny a budeme se s nimi i nadále setkávat na našich akcích. 
Děkujeme!