KC Slovácko - Dar na ozdravně sportovní pobyt

22. prosinec 2016
Kiwanis klub Slovácko daroval v rámci svých projektů zaměřených na pomoc dětem částku 2000 Kč na úhradu sportovně ozdravného pobytu žáka ZŠ U Červených domků, Hodonín.
Darovací listina