XV. Konvent Distriktu ČR a SR

23. květen 2016
Ve dnech 20. - 22. 5. 2016 se v Praze uskutečnil XV. Konvent Distriktu ČR a SR

Vážení přátelé, milí kiwaniéři,
XV. Konvent našeho distriktu skončil, rozjeli jsme se do svých domovů do všech koutů České a Slovenské republiky, do nejrůznějších míst, každý za svojí prací, rodinou a přáteli. 
Žijeme v odlišných městech, máme rozdílnou práci a zcela jiné přátele, ale jedno máme společné - rádi pomáháme, bavíme se a setkáváme, máme rádi Kiwanis.
Chtěla bych Vám poděkovat nejen za to, že jste se zúčastnili letošního konventu, ale i za to, co děláte po celý rok. Nesmírně si toho vážím a nikdy vážit nepřestanu. Jste dobrým příkladem pro svoje děti, přátele a třeba i spolupracovníky, či sousedy, kteří vědí, čemu se ve volném čase věnujete a kolik úsilí vkládáte do pomoci jiným.
Jsem na Vás pyšná!
Kiwanis je po celý rok také taková naše práce, naše rodina, naši přátelé. Ze srdce si přeji, aby to tak zůstalo i nadále a abych se měla možnost s Vámi setkávat ještě mnoho let.
 
S láskou a úctou Vaše
Štěpánka Neuschlová
Guvernérka Distriktu 2015-16

Přátelská večeře 20. 5. 2016

Jednání VSD 21. 5. 2016

Gala večer 21. 5. 2016