XIX. Konvent distriktu

27. září 2020
XIX. Konvent Distriktu ČR a SR
V sobotu 26. 9. 2020 se v Clarion Hotelu Olomouc konalo XIX. jednání valného shromáždění delegátů Distriktu ČR a SR. Neobyčejné bylo především svojí formou, neb z důvodu probíhající pandemie coronaviru bylo nutné zajistit online spojení se slovenskými kluby, což bravurně zorganizoval pokladník distriktu Michal Straka. Celé jednání probíhalo v přátelském duchu a nakonec se všechna, i problematická, či citlivá, témata podařilo projednat ve shodě a se vzájemným porozuměním. Kompletní obsah a průběh jednání je zanesen v zápisu, který kluby obdrží, včetně přijatých usnesení.
Fotografie
Odpolední program naplnila prohlídka historického centra jednoho z nejstarších měst v Čechách a na Moravě, včetně exkurze do legendární Katedrály sv. Václava.
Fotografie