Aktivity klubov SK počas korony

24. květen 2020
KC Košice:
Korona kríza zastavila pravidelné meetingy clubu (každé dva týždne), nezastavila však sociálne aktivity klubu a DORKA n.o., nad ktorou má klub trvalý dlhodobý patronát:
 • Zriadenie a podpora potravinovej banky pre rodiny s deťmi v kríze začiatkom marca (organizovanie partnerov a nákup potravín a hygienických potrieb pre Dorku a iné rodiny v kríze v hodnote asi 10 000 EUR).  Neskôr potravinová banka rozšírená aj pre n.o. Oáza-Nádej pre život n.o., v ktorej žije asi 350 bezdomovcov.
 • Vypracovanie strategického dokumentu v spolupráci s mestom, krajom a ďalšími organizáciami 3. sektoru, ktorý navrhuje systém ukončovanie bezdomovectva rodín s deťmi (podkladom bol strartegický dokument Housing First a úspešné projekty v Európe).
 • Podpora budovania sociálneho podniku Dorka Bags v DORKA n.o. - ukončovanie dielne pre šitie produktov Dorka Bags. Skúšobná výroba úspešne otestovaná. Pracuje sa na získaní štatútu “sociálny podnik”.
 • Šitie ochranných rúšok v dielni DORKA Bags a ich poskytnutie niekoľkým organizáciám členov nášho klubu. 
 • S partnermi T-Systems Slovakia a AfB Trnava (sociálny podnik pre renováciu starých elektronických zariadení) sme dodali 20 personálnych počítačov do DORKA n.o. pre potreby pandémiou zmeneného vzdialeného vzdelávania detí žijúcich v DOKE (cca 150 detí).

KC Poprad:
 • Dar 200 ks rúšok Záchranná služba PP a 200 ks rúšok  Nemocnica PP
 • 100 eur príspevok na ochranné štíty pre zdravotnícky personal.
 • 200 eur príspevok na krízové bývanie pre mamičku s 2 deťmi.
 • Zabezpečenie prepravy materiálu na šitie rúšok. Odovzdanie potravinovej pomoci chovancom v Azylovom dome v PP.

KC Bratislava:
 • Podpora vo výške 400 EUR na krízové bývanie pre mamičku s 2 deťmi.
 • Zabezpečenie ochranných rúšok pre nemocnicu v Trenčíne a Nitre.