KC Poprad - Splav Dunajca, otvorenie letnej turistickej sezóny, Červený kláštor

1. Červenec 2019
Na konci školského roka a pred začiatkom prázdnin (29.06.) sa v Červenom kláštore, v Penzióne Pltník, stretli členovia Kiwanis clubu Poprad-Tatry i s ich rodinnými príslušníkmi. Ich hosťami boli Marko Popovic, predseda Horskej služby PIENAP-u a Štefan Dzurny, starosta obce Červený Kláštor.
Predseda HS PIENAP-u prítomných oboznámil s činnosťou HS, jej histórii i o počte zásahov v lete a spolupráci členov HS s HS TANAP-u počas zimy. Členov KC privítal starosta obce Červený Kláštor, poprial im príjemný deň a nezabudol podotknúť, že ich v obci opäť rád uvidí.
Následne Ladislav Hrivko, rodák z neďalekého mesta Spišská Stará Ves, guvernér dištriktu Jozef Marhefka, taktiež rodený goral a Martin Lučan, prezident KC Poprad-Tatry 2018-2019 predsedovi HS odovzdali dar, automatický externý defibrilátor. Predseda HS poďakoval a pripomenul tragický zásah HS s pred viac ako 5 rokov, kedy by práve vlastníctvo AED mohlo zachrániť život zahraničného turistu.
Po oficiálnej časti členovia s rodinnými príslušníkmi nastúpili do plte a vydali sa na splav Prielomom Dunajca.
Po návrate do Penziónu Pltník členov čakal chutný obed s živou, goralskou muzikou.
Video
Pred rozchodom v podvečerných hodinách členovia vyjadrili smútok z toho, že deň má len 24 hodín a že sa už musia rozísť.
P. Ladislav Hrivko a Martin Lučan poďakovali hostiteľov p. Jozefovi Hrivkovi za pomoc pri organizovaní akcie KC a vyjadrili nádej, že toto nebola posledná akcia klubu v Červenom kláštore.
Fotografie