KC Poprad-Tatry - Beseda s RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc.

27. leden 2016

Beseda s RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc.

21. januára 2016 členovia klubu besedovali s významným slovenským astronómom RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc, ktorý sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti venuje fyzike a štruktúre slnečnej koróny. Zúčastnil sa 20 vedeckých expedícii za úplnými zatmeniami Slnka na rôzne miesta zemského povrchu. Počas besedy zodpovedal aj na otázky prítomných ako napríklad v súčasnej dobe aktuálna problematika hypotetickej planéty, ktorá dostala pracovný názov  Deväť.
Fotografie