KI-EF - PR meeting

25. listopad 2018

Guvernér Distriktu ČR a SR Jozef Marhefka se společně s PR managerem distriktu Ladislavem Hrivkem v Praze zúčastnili prvního setkání KI-EF, které se věnovalo tématice prezentace, propagace a komunikace Kiwanisu. Jedním z diskutovaných problémů bylo například používání oficiálního loga, a jeho ne vždy šťastné úpravy. Proběhlo první setkání tohoto druhu a potvrdilo se, že tématika propagace je tak široká a důležitá, že je třeba v takových setkáních pokračovat. Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho distriktu!
Fotografie