KC Prostějov - 250 Kiwanis panenek

6. listopad 2018
Panenky dětem
Zástupci KC Prostějov společně s vedením a klienty Domova seniorů v Přerově předali 25. října 2018 na dětském oddělení nemocnice v Přerově primáři a vrchní sestře dalších 250 panenek pro nemocné děti. Zájem dětí o panenky je veliký. Děti si s velkým zaujetím, někdy i za pomoci rodičů, malují svou hračku a kamarádku.