Kiwanis forever

22. duben 2018
Překvapení pro svého otce připravil syn guvernéra distriktu Ladislava Hrivka Radek. Při oslavě svých 30. narozenin bez varování pozval otce na pódium, aby mu předal šek v hodnotě 1.455,- EUR - finanční dar od oslavence a jeho hostí ve prospěch Kiwanisu.
Je to jen důkazem toho, jak je Kiwanis nakažlivý, jak i členové rodin kiwaniérů vnímají potřebu pomáhat a nejsou lhostejní. Na takové příznivce můžeme být právem hrdi! Děkujeme!