KC Příbram - Poděkování od Marie Molkové

20. leden 2018
Studna v poušti
V rámci jedné letní dovolené jsem vyrazila na několik dní do pouště. Sahara je místo, kde si krásně srovnáte myšlenky. Eliminujete nesmysly a ve 40 stupňovém vedru, s hlavou v turbanu, se soustředíte na jediné – zda najdete studnu a neumřete žízní. 
Takové putování se stává životní zkušeností a člověk umí uchopit věci, které mnozí nezvládnou. Byl totiž v poušti a ví, že blbosti se neřeší, nejsou totiž podstatné.
Jako matka dítěte s postižením jdu občas pouští i bez turbanu. A hledám svou studnu, abych neumřela beznadějí. Není jednoduché vše vymyslet, naplánovat, skloubit. A když to konečně zmáknu a díky managerskému studiu poskládám celou mozaiku rehabilitací, léků, cvičení, cest, vitamínů, vyšetření, volného času…, jeden dílek schází. Nemáme na to finance.
Věta, která chlácholivě vysvětluje, že peníze nejsou důležité, se v tomto případě stává červeným hadrem pro matku, která se narodila ve znamení Býka. Tak to je můj úvod k srdečnému poděkování klubu Kiwanis 
Kiwanis International je jedním ze tří největších mezinárodních prestižních klubů na světě. „Kiwanis“ je převzaté slovo od amerických indiánů kmene Otchipew.  Jeho původní výraz byl „Nunc Keewanis“, což v přesném překladu znamenalo „Dobře se bavíme — děláme hluk“. Což je pro našeho Jakuba takřka životní krédo 
Motto Kiwanisu „We Build“ neboli „My vytváříme“ vzniká roku 1920. Dnes se užívá motto „Serving the children of the world“ (Sloužíme-pomáháme dětem celého světa).  Toto heslo označuje hlavní činnost a náplň projektů — pomoci dětem a mladým lidem.
Při ranní cestě do školy posloucháme v autě koledy. Já si dneska přivstala, vyfénovala vlasy a dokonce stihla i make-up. Před školou rychle zaparkovat a předat Kubíka v šatně usměvavé asistentce. A už je vidím. Jdou pomaličku, dneska to klouže. Paní Mgr. Jana Suková, Mgr. Dana Křápková a ta nejlepší matikářka na světě, paní Mgr. Monika Průchová.
Nesou našemu Kubíkovi vánoční dárek. Nový tablet, který podpoří motoriku, logopedii, smyslové vnímání. Naučí našeho Jakuba více barev, základy tvarů a další věci. Malovala jsem se zbytečně, ta řasenka mizí pod návalem slz.
Kiwanis je pro nás naděje a pomoc, bez které by Jakub nemohl sednout na koně, nedostal větší šance při učení. Kiwanis je moje podpora, můj pevný bod. Kiwanis je naše studna v poušti.
Veliké díky a hluboká poklona
Marie Molková