KC Košice - Přednáška “Rehabilitácia sluchu”

20. leden 2018
KIWANIS CLUB KOŠICE na svojom stretnutí dňa 8.1.2018 privítal primára Klinikyotorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. JurajaKovaľa, CSc., MPH. Témou stretnutia bola prezentácia hosťa  na tému “Rehabilitácia sluchu” - Riešenie a liečenie problémov sluchu rôznymi metódami až po použitie sluchových implantátov.prof. MUDr. JurajaKovaľa, CSc., MPH patri medzi priekopníkov v oblasti otorinolaryngológie a chirugie hlavy a krku na Slovensku, so špecializáciou na  implantovanie kochleárnych implantátov, čím sa v Košiciach otvoril program operačnej liečby porúch vnútorného ucha. Príčiny porúch sluchu sú rôzne – môžu byť genetické či vývojové (vzniknú počas vývoja plodu v tehotenstve alebo krátko po pôrode), prípadne sa pod ne podpisuje používanie nevhodných antibiotík, otrava a rôzne vírusové i autoimunitné ochorenia. Postihovať môžu stredné alebo vnútorné ucho, prípadne sluchový nerv či sluchové centrum v mozgu a strata sluchu môže byť čiastočná alebo úplná. Indikáciou na použitie kochleárneho implantátu je obojstranná veľmi ťažká porucha sluchu, ktorá sa nedá rehabilitovať inými spôsobmi a ktorej príčina je v nefunkčnom vnútornom uchu. Veľkým prínosom je predovšetkým u detí a malých ľudí, ktorým implantát na celé desaťročia zlepší kvalitu života.