Charter KC Brno City

1. Říjen 2017

V sobotu 30. 9. 2017 v poslední den Kiwanis roku 2016-17 proběhl v retro music baru Pitkin v Brně slavnostní charter nového Kiwanis clubu Brno City.
Program zahájila slavnými světovými šansony členka brněnského klubu Danka Veverková, semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má talent.
Po úvodním slovu nového guvernéra distriktu Ladislava Hrivky pozdravil přítomné Francesco Valenti, sekretář evropské federace KI. Potom už patřil večer jen novému klubu. Nejprve vystoupil Johan Hendrix z distriktu Belgie-Lucembursko jakožto zástupce sponzorského klubu. Ve své prezentaci představil belgický klub, který bude v úzké spolupráci s klubem Brněnským. Předal novým kiwaniérům dárek od sponzorského klubu - pivo jejich vlastní výroby, a také klubový zvon, který nechali speciálně pro brněnské kiwaniéry vyrobit.
Po slavnostním charteru guvernér distriktu Ladislav Hrivko, společně se Štěpánkou Neuschlovou, která se věnuje růstu distriktu a Francescem Valentim všem popřáli a předali dárky a odznaky - symboly hrdého kiwaniéra. I další kluby přišly se svými dary k uvítání nového klubu do Kiwanis rodiny - KC Slovácko, KC Košice a KC Poprad-Tatry.
Manželé Hrivkovi poté slavnostě pokřtili Kiwanis kalendář, který na svoje náklady nechali vyrobit pro všechny členy distriktu a udělali to jak jinak, než symbolicky slovenskou borovičkou.
Když byla po večeři zábava v plném proudu, přišel se svým dárkem i samotný klub - Danka Veverková pro všechny upekla fantastický dort s logem KC Brno City.
Zábava pokračovala až do ranních hodin a nový Kiwanis rok 2017-18 tak byl důstojně zahájen!
Fotografie
Fotografie KC Brno City