Kiwanis International

Video: I Am Kiwanis

 

"Chovej se k druhým tak, jak si přeješ, aby se oni chovali k Tobě."

Video: Co když...?

Co je to Kiwanis

Kiwanis International je jedním ze tří největších mezinárodních prestižních klubů na světě. Je to servisní klubová organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Humanitární a jiné projekty klubu mohou být místní, celonárodní i mezinárodní. Členové Kiwanis klubu reprezentují téměř všechny profese. Jejich náboženské či politické smýšlení není důležité. Jsou motivováni touhou pomáhat druhým, spolupracovat a aktivně se podílet na vytváření lepší společnosti. Kiwanis poskytuje po mnohá desetiletí vybudovanou infrastrukturu, která vám umožní rozvíjet a realizovat vaše společné myšlenky, pomůže vám setkávat se s novými lidmi a vytvářet nové obchodní či osobní kontakty po celém světě.

 

Původ Kiwanisu

V srpnu roku 1914 přichází organizátor Allen S. Browne a krejčí Josef C. Prance s myšlenkou založit organizaci pro obchodníky, která by nabízela nejen přátelskou spolupráci, ale také určité jistoty. První Kiwanis klub byl založen 21. ledna 1915 v Detroitu, USA. Jeho zakladatelem byl právě Allen S. Browne.
Tento klub sdružoval mladé obchodníky a již při svém založení měl téměř 200 členů. Později, 1. listopadu 1916 byl založen první kanadský klub v Hamiltonu, Ontario. V této době již ovšem existuje v Severní Americe dalších 31 klubů. Kiwanis se v těchto dvou zemích rychle rozvíjel a roku 1961 bylo rozhodnuto o jeho rozšíření do dalších zemí světa. Kiwanis se tak přejmenovává na Kiwanis International. Od roku 1982 je sídlo Kiwanis International v Indianapolis, USA a Regionální servisní centrum pro Evropu se nachází v Gentu, Belgie.

    Kiwanis history timeline

 

Video: Historie Kiwanisu

 

Jméno a motto

"Kiwanis" je převzaté slovo od amerických indiánů kmene Otchipew. Jeho původní výraz byl "Nunc Keewanis", což v přesném překladu znamenalo "Dobře se bavíme — děláme hluk". Během vývoje Kiwanisu však vzniklo více interpretací z nichž nejvíce používané jsou "vyjádři sama sebe" nebo "zviditelni se". Motto Kiwanisu "We Build" neboli "My vytváříme" vzniká roku 1920 na návrh tehdejšího editora kiwaniérského časopisu Roea Fulkersona. Ten těmito dvěma slovy charakterizoval náročný vývoj, který Kiwanis musel prodělat během předchozích pěti let, kdy Kiwanis bojoval o své místo ve společnosti zakládáním nových klubů. Tyto dvě slova se staly i později vůdčí silou a inspirací pro důležitou práci Kiwanisu. Dnes se užívá motto „Serving the children of the world“ (Sloužíme-pomáháme dětem celého světa). Toto heslo označuje hlavní činnost a náplň projektů — pomoci dětem a mladým lidem.
 

Cíle Kiwanisu

 • Dáváme přednost lidským a duchovním hodnotám před hodnotami hmotnými.
 • Hájíme osvojení a užívání vyšších sociálních, obchodních a profesionálních standardů.
 • Vlastním příkladem přispíváme ke vzniku inteligentního, průbojnějšího a svépomoci schopného občanství.
 • Prostřednictvím Kiwanis klubu a praktickými prostředky pomáháme vytvářet pevná přátelství, učíme oplácet nezištné služby a vytvářet lepší lidské společenství.
 • Spolupracujeme na vytváření a podpoře takového zdravého obecného názoru a vyšších ideálů, jež umožňují zvýšit spravedlnost, právnost a dobrou vůli mezi lidmi.

 

Priorita Kiwanisu

Pro všechny kluby světa je prioritou číslo jedna pomoc dětem! Projekty klubů jsou často spojeny s celosvětovým programem Kiwanisu "Young Children: Priority One". Zaměřují se zejména na:
 • děti v pediatrickém traumatu např. projekt Panenka
 • bezpečnost dětí např. "helmový projekt"
 • péče o dítě např. "projekt bezplatného očkování dětí"
 • předčasný vývoj
 • zdraví dítěte např. celosvětový projekt IDD
 • rodičovské dovednosti
 • pomoc dětem z dětských domovů, např. Děti dětem
 • pomoc postiženým dětem, např. Autíčko proti černé tmě, Písničkou ke slunci
Kiwanis také sehrává významnou roli ve formování budoucích generací. Kluby K-Kids na prvím stupni, Builders kluby na druhém stupni základních škol, Key kluby na středních školách a Circle K na vysokých jsou kiwaniérské organizace, které učí mladé lidi po celém světě pomáhat své společnosti, schopnostem vést kolektiv, rozvíjet se. V Evropě se nejčastěji vyskytují Kiwanis Junior kluby pro mladé.

 

Co Kiwanis není

Kiwanis není tajným spolkem. Vše je konáno otevřeně v závislosti na souhlasu a uznání veřejnosti. Kiwanis není politickým klubem, ačkoliv každý člen by měl být obeznámen s problémy a záležitostmi své společnosti. Kiwanis není organizací, která vnucuje programy svým klubům a jejich členům. Každý klub vyvíjí takovou činnost, která nejvíce vyhovuje jeho členům a s ohledem na potřeby daného prostředí.
 

Kiwanis kluby

Každý Kiwanis klub má svou radu ve složení prezident, sekretář a pokladník. Klubová rada většinou bývá rozšířena o předsedy komisí (např. propagace, projekty, hosté, program schůzek, kontakty s partnerskými kluby atp.). Základem klubu je, že je činnost rozdělena rovnoměrně mezi všechny členy klubu, v praxi to znamená, že je každý člen zahrnutý do dění a života klubu, právě například členstvím v komisích.
Kluby navazují vztahy s partnerskými kluby v zahraničí, nejčastěji s kluby ze Západu, které existují i několik desítek let a mohou předávat cenné zkušenosti. Kluby se pak navzájem navštěvují. Kiwaniéři tak mezi sebou vytvářejí osobní i obchodní kontakty, ale zejména se spolu podílí na servisních projektech určených dětem.
Mimo realizaci servisních projektů se kiwaniéři setkávají na členských schůzích klubu každé dva týdny, kde se také plánují společné programy pro rodiny kiwaniérů, společné akce se sousedními kluby. Všechna klubová setkání probíhají v přátelské atmosféře.
Do roka od organizačního vzniku klubu se koná charter, kdy je Kiwanis klub oficiálně přijat do rodiny Kiwanis International. Obdrží klubovou vlajku, členové odznáčky a klub získá hlasovací práva v celé struktuře Kiwanis International.
Nový klub ovšem nespolupracuje pouze se svým partnerským klubem, ale přátelí se i s dalšími kluby. Např. při pobytu v cizí zemi je zcela běžná návštěva místního Kiwanis klubu. Země, které již mají vlastní "distrikt", tj. 1000 členů a více, fungují jako sponzoři klubům, které ještě vlastní distrikt nemají. Pomoc se odehrává v rovině organizování pracovních stáží, studijních pobytů, výměn, dále pak finanční pomoc, např. nemocnicím, dětským domovům, školám apod. V případě česko-slovenského distriktu je sponzorským distriktem Švýcarsko, které je nejsilnějším distriktem v Evropě.
 

Členství aneb jak se stát kiwaniérem?

Kiwanis je dobrovolná prestižní organizace. Kandidáta na členství zpravidla navrhne některý ze stávajících členů klubu. Ostatní členové potom rozhodnou, zda bude kandidát přijat. Kiwanis kluby jsou buď pánské, dámské nebo smíšené. Zakládající členové klubu se sami rozhodnou, jaká alternativa je pro ně přijatelnější. V klubech jsou také manželské páry nebo se partneři zúčastňují akcí, které klub pořádá. Členské příspěvky Kiwanis International činí 18 EUR ročně za jednoho člena.
 

Výhody členství

 • Člen Kiwanis klubu je zvýhodněn členstvím v mezinárodně uznávané prestižní organizaci, která úzce spolupracuje s UNICEF a má zastoupení v Radě Evropy jako nevládní organizace.
 • Člen Kiwanis klubu ve spolupráci s dalšími členy může daleko více ovlivnit dění v místě působnosti, než kdyby jednal pouze individuálně.
 • Člen Kiwanis klubu má možnost snadněji navázat pracovní kontakty po celém světě.
 • Člen Kiwanis klubu navazuje přátelství, navštěvuje ostatní kluby doma i v zahraničí, což platí i pro jeho rodinu.

 

Známé osobnosti v Kiwanisu

Elvis Presley a Bill Clinton byli členy Key klubu, což je Kiwanis klub pro juniory. Americký senátor Bob Dole, Otto von Habsburg, představitel Jamese Bonda Roger Moore a další osobnosti kulturního a politického života jsou buď řádnými nebo čestnými členy klubů. V České republice je to např. paní hraběnka Nostitzová, spisovatel Michael Viewegh, malíř Kristián Kodet, zpěvák Karel Kerndl se svou manželkou, starostové měst a další.