Celosvětové projetky

Video: The Eliminate Project

Kiwanis ve spolupráci s UNICEF bojuje za vymýcení tetanu novorozenců a matek v rozvojových zemích Evropy, Ameriky a Asii a Afriky. 
Vakcína pro jedno právě narozené dítě nebo jeho matku stojí 1,8 US (40,- Kč). Za tuto částku zachráníme jeden lidský život. Do tohoto 
projektu se Kiwanis zapojil v roce 2010 a do roku 2015 se podařilo vymýtit tetanus u právě narozených dětí a jejich matek v mnoha zemích 
Asie a Afriky.
 
České a Slovenské Kiwanis kluby se do tohoto projektu už od roku 2010 aktivně zapojují. Mnoho z klubů má 100% účast tzn., že každý 
člen klubu na projekt Eliminate přispěl. Je nutné zmínit, že v našem Distriktu je klub, který přispěl částkou US$750 za člena a vysloužil si 
tak vyznamenání jako vzorový “modelový“ Kiwanis klub. Je to KC Košice. 

Jsme hrdí na to, že náš Kiwanis Distrikt již splnil svůj závazek, ke které se mu na počátku kampaně Eliminate zavázal US$15 000 a přispěl 
již částkou dvojnásobnou, tedy částkou, která přesahuje US$30 000.
Tímto příspěvkem jsme zachránili k dnešnímu dni (30. 10. 2015) přibližně 17.050 lidských životů. To je úžasná věc! Jsme moc rádi, že jsme 
i na dálku mohli neznámým dětem a jejich rodinám pomoci.